• Welkom in het land van de godendrank

    Land van Nectar

    "Waar de bijtjes nippen van de nectar, laven de goden zich aan wijn." (Dionysos, 8000 vc)

    Download prijslijst Ga naar webshop

Land van Loon, Land van Nectar

Het nieuwe land van melk, honing en godendrank

3 wijndomeinen
Land van Nectar, of Land van de Godendrank, staat voor het nieuwe Land van Melk en Honing … het vruchtbare Haspengouw met zijn heerlijke wijnen. Land van Nectar vertegenwoordigt 4 wijndomeinen uit Borgloon die samen meer dan 30 kwaliteitswijnen hebben. Land van Nectar assembleert ook eigen wijnen in samenwerking met Prof. Ghislain Houben van Domein Hoenshof.
Ons klimaat
Frank en Sabine zeggen het elke dag: in Limburg is het altijd een paar graden warmer dan in de rest van het Land. Een paar graden die voor onze druifjes een groot verschil maken. Limburg zou nu hetzelfde klimaat als de Bourgogne 100 jaar geleden hebben. De aarde warmt in ieder geval op en de ‘wijngrens’ schuift geleidelijk op naar het Noorden.
Kalkrijke bodem
Borgloon heeft löss als ondergrond: zachte kalksteen en mergel. Het is een bodemsoort van korreltjes veel kleiner dan zand, iets groter dan klei. Samen vormen ze een fijne leem. Löss bestaat voor een groot deel uit kwarts (mineralen) en een klein deel uit klei. 30 miljoen jaar geleden lag Zuid-Limburg onder zeeniveau waardoor massaal veel schelpjes voorkomen, en dus kalk, in de bodem voorkomt.
Glooiende hellingen
Met de natte Europese winters en droge zomers zijn de kalkrijke gebieden van belang voor een goede oogst. Borgloon is ook een heuvelachtige streek. Op de hellingen krijgen de druivenstokken meer zon en loopt het water beter af. De fijnste wijnen uit het Noorden worden op de glooiende Loonse hellingen gemaakt.

 

 

Borgloon, 1000 jaar wijngeschiedenis

Of meer? Over Kelten, Romeinen, vulkanen en ijstijden

1079, 50 hectare wijngaarden in Borgloon

De Romeinen stichtten meer dan 2000 jaar geleden Tongeren en settelden zich op de vruchtbare gronden van Haspengouw. Misschien brachten zij de wijnbouw naar onze streken. Volgens sommigen waren het zelfs de Kelten. De oudste vermelding van wijnbouw in Borgloon dateert uit 1079. “In een schenking maakt men gewag van 20 roeden wijnranken.” Op dat moment telt Borgloon ongeveer 50 hectare aan wijngaarden. Meer dan nu! (bron: www.wijnvaneigenbodem.be).

1963, start van renaissance Loonse wijnen

De ‘kleine ijstijd’ in de 17e eeuw en de uitbarsting van de vulkaan Tambora in 1815 vernietigden echter al onze wijngaarden. Toen Jean Bellefroid, geïnspireerd door het verleden, in 1963 de ‘eerste’ wijngaard plantte in Kerniel, Borgloon, werd de kiem gelegd voor een opmerkelijke renaissance van onze wijnbouw. Hij kreeg al snel navolging. Vandaag is Borgloon de gemeente met de grootste concentratie aan wijnmakers.